4 přírodní živly pro výrobu obnovitelné energie

Máme čtyři světové strany, čtyři roční období a čtyři přírodní živly – vodu, oheň, zemi a vítr. Každý z nich představuje jiný typ energie, kterou naši předkové dokázali v minulosti přirozeně využít. Dnes se k tomu zase pomalu vracíme a začínáme znovu využívat střídání ročních období pro získávání obnovitelné energie z každého ze čtyř přírodních živlů.

Voda (jaro)

Na jaře se začíná příroda opět probouzet po zimním spánku a koloběh života znovu začíná. Sníh a led po zimě tají a energie v nich během zimy uložená se začíná uvolňovat. Naši předkové této energie využívali k pohonu mlýnského kola. Moderní verzí mlýnského kola jsou vodní elektrárny. Obvykle vyrábějí nejvíce elektrické energie právě na jaře, kdy je tok potoků a řek díky tajícímu sněhu nejsilnější (ačkoli v posledních letech tomu tak není, protože je vlivem sucha a klimatických změn málo sněhu).

Oheň (léto)

V létě se ujímá vlády nad přírodními živly oheň – slunce dává energii všemu živému. Během léta rostou rostliny nejrychleji a zvířata se snaží si co nejvíce letní energie uchovat na pozdější dobu do svých tukových zásob anebo zásob oříšků a semínek. I lidé dříve využívali energii ohně – slunce během léta na usušení sena, ovoce, zeleniny nebo masa do zásoby. Dnes můžeme energii ze slunce využívat k výrobě elektřiny ze solárních panelů, které ji nejvíce vyrobí během letních měsíců.

Země (podzim)

Na podzim se celá příroda ukládá k zimnímu spánku. Vše živé se stahuje zpátky do země. Listy stromů padají na zem, kde se rozkládají a jejich hmota se vrací zpátky do půdy. Hmyz se na zimu ukrývá v dírách v zemi a zvířata ulehají ve svých norách pod zemí k zimnímu spánku. Naši předkové využívali síly země k získávání energie ze dřeva, které vyrostlo ze země a na podzim jím začali topit. Dnes využíváme energii přírodního živlu země ve formě biomasy a bioplynu a elektrárny na biomasu a bioplyn vyrábějí nejvíce energie právě na podzim.

Vítr (zima)

V zimě přebírá nadvládu nad krajinou vítr, poslední ze čtyř přírodních živlů. Mocný vítr má sílu svým působením prostřednictvím eroze přenášet celé hory a stavět skalní města, která po tisíciletí brousí k dokonalosti. V minulosti se energie větru využívala především k mletí obilí nebo na provoz strojů poháněných větrným mlýnem. Moderní reinkarnací větrného mlýnu je větrná turbína. Větrné elektrárny s turbínou vyrábějí nejvíce elektřiny v zimě, kdy vanou nejsilnější větry.

Energie čtyř přírodních živlů

Všechny čtyři přírodní živly nám poskytují energii po celý rok. Každý z nich vládne jinému ročnímu období a při výrobě elektřiny se během roku velmi dobře doplňují. Energie ze čtyř přírodních živlů může pohánět i vaši domácnost. Elektřinu vyrobenou pouze z vody, ohně, země a větru poskytuje česká energetická společnost Nano Energies prostřednictvím běžné distribuční sítě.

Energetický mix Nano Energies (k datu tohoto článku – 6.2.2020)

A vše dělá s respektem k přírodě – vodní energie pochází z malých vodních elektráren s přechody pro ryby, sluneční energii poskytují solární panely na střechách rodinných domů a továrních budov (elektřinu z polí od solárních baronů zde nenajdete), energii země přeměňují elektrárny na bioplyn vyráběný z odpadních látek (jako palivo zde neslouží řepka pěstovaná na polích) a větrnou energii vyrábí malé větrné elektrárny na horách.

Já už elektřinu z energie čtyř přírodních živlů od Nano Energies doma mám. A co vy, přidáte se také? 🙂

Komentáře